menu   Menu
 

ANBI-status gegevens

Sociaal Progressief Oirschot gegevens in verband met de ANBI status

 • De naam van de instelling:
  VERENIGING SOCIAAL PROGRESSIEF OIRSCHOT
 • RSIN nummer: 8582 81 181
 • KvK nummer: 70349150
 • Bankrekening nummer: NL04 RABO 0328 5411 17
 • Contactgegevens: sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
 • Doelstelling: Sociaal Progressief Oirschot is een lokale politieke partij die streeft naar verwezenlijking van haar programma
 • Het beleidsplan is gericht op :
  • vergroting voor het draagvlak onder kiezers
  • werven van leden
  • ondersteunen van de gekozen fractieleden
  • het vestigen van het beeld van een betrouwbare vertegenwoordiging van haar kiezers
 • Bestuur:
  • Henk van Rees (voorzitter)
  • Gerian Hoefs (secretaris)
  • Kees van Zantvoort (penningmeester)
  • Robert Kat
 • Beloningsbeleid: De partij heeft geen bezoldigde leden
 • Actueel verslag van de activiteiten: de partij legt verantwoording af aan haar leden en kiezers middels publicaties in het Oirschots Weekjournaal en haar blog
 • Financiële verantwoording: Zie jaarrekening
 • Statuten: Zie statuten