menu   Menu
 

ONZE RAADSLEDEN

 • Arnold de Vries - fractievoorzitter
 • Erik Strijbos - Vice-fractievoorzitter
 • Thea Cichy-van Gessel

ONZE BURGERRAADSLEDEN

 • Afra Pronk
 • Pieter van Loon
 • Mea de Laat
 • Michel van Leeuwen
 • AnneMarie van Schoonderwalt
 • Luuk van Straten

KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Raf Daenen

1. Raf Daenen

Afgetreden

Raf Daenen (63 jaar) is de gelukkige vader van 3 studerende kinderen en woont samen op het mooiste plekje van de Kempen. Raf was afdelingshoofd bij een Tbs-kliniek en teamleider bij Fontys opleiding Maatschappelijk Werk. In de Oirschotse politiek was hij afwisselend fractievoorzitter van de PvdA en wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling.

Van harte onderschrijft hij de slogan van het verkiezingsprogramma: Samenwerken aan Oirschots Samenleven. “We gaan voor een sociaal, duurzaam en groen Oirschot”.

“Kiezen voor Sociaal Progressief Oirschot betekent voor mij: kiezen voor samenwerken aan samenleven aan een sociale gemeenschap en een mens- en diervriendelijk buitengebied waar bezoekers nieuwe energie opdoen”.

Thea Cichy - van Gessel

2. Thea Cichy - van Gessel

Thea (61 jaar) is getrouwd en moeder van 2 zoons en 1 (pleeg)dochter en woont in Oirschot. Zij werkt als directiesecretaresse in de ouderenzorg, voorheen in de jeugdzorg. De laatste 4 jaar was Thea fractievoorzitter van de SP.

Thea gaat voor verandering en vernieuwing. “We zetten in op een sociale gemeente, die er is voor iedereen, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben. We gaan ook voor een nieuw veehouderijbeleid, waarbij de gezondheid van onze inwoners voorop staat. De eigen bewoners gelden als uitgangspunt voor het woningbouwbeleid in de regio. De eigen inwoners staan centraal! Verder staan we voor behoud en ontwikkeling van natuur en milieu.”

Erik Strijbos

3. Erik Strijbos

Vice-fractievoorzitter

Erik (33 jaar) woont met zijn partner en 2 jonge kinderen in Oirschot. Van beroep is hij Marketing Automation Specialist. Hij was actief bij het Oirschotse Jongerenpanel als vertegenwoordiger van de Oirschotse jeugd. Nu raadslid met als specialisaties: veehouderij, milieu, duurzaamheid, leefbaarheid, erfgoed en vervoer.

“Sociaal Progressief Oirschot moet zich sterk moet maken voor een gezondere leefomgeving. Eindhoven Airport, de A58, maar ook de grootschalige veehouderij belasten ons milieu. Maar we maken ons ook sterk voor meer betaalbare woningen en doorstroming op de woningmarkt. Voor energiebesparing en energie efficiënter delen. Voor gelijke kansen voor alle inwoners. Voor een politiek meer samen en mét mensen”.

Arnold de Vries

4. Arnold de Vries

Fractievoorzitter

Arnold (56 jaar) woont samen met zijn vrouw en 2 kinderen in Middelbeers. Hij is docent/dierenarts bij HAS Hogeschool en geeft les bij de opleiding dier- en veehouderij. Daarnaast is Arnold vrijwilliger bij Beerse Boys en coacht een meisjesteam. Vier jaar lang was hij PvdA-raadslid en momenteel burgerraadslid met specialisatie buitengebied.

“Ik vind een gezonde samenleving belangrijk. Dus een mooie mix van: liefde, vriendschap, schone lucht, natuur, een fijn huis in een prettige sociale buurt, een plezierige baan waar je een nette boterham mee verdient. En iedereen heeft recht op gelijke kansen en (extra) steun wanneer dat nodig is.”

Pieter van Loon

5. Pieter van Loon

Pieter (35 jaar) is geboren en getogen in Oirschot. Sinds een jaar getrouwd en ze verwachten in mei hun eerste kindje. Het grootste deel van zijn werkende leven heeft hij gewerkt bij een Oirschotse aannemer die moest stoppen. Als werkloze ervoer Pieter toen wat het betekent om met veel minder rond te moeten komen. Intussen heeft hij zich omgeschoold tot docent en geeft les op een vmbo-school.

“Ik denk dat ik met mijn achtergrond als gewone man een goede bijdrage kan leveren aan Sociaal Progressief Oirschot. Er zijn namelijk maar weinig volksvertegenwoordigers door wie ik me als burger met een gemiddeld inkomen en doorsnee achtergrond vertegenwoordigd voel.”

Afra Pronk

6. Afra Pronk

Afra (69 jaar) heeft 3 zonen en 6 kleinkinderen, verleent mantelzorg aan haar moeder en is graag oppas oma. Voordat zij met pensioen ging was zij o.a. secretaris van de Cliëntenraad van een zorginstelling. Ook was ze actief als voorzitter Atletiekvereniging Oirschot. Momenteel is zij gemeenteraadslid PvdA.

Afra gaat voor meer betaalbare huurwoningen, o.a. initiatieven voor seniorenhofjes. “Ik vind het ook belangrijk dat sportbeoefening toegankelijk is voor alle inwoners. Dus ook voor gezinnen met een laag inkomen of mensen met beperkingen. Maar ook kinderen die in armoede opgroeien moeten volwaardig mee kunnen doen.”

Star Rostam

7. Star Rostam

Star (23 jaar) is verloofd en student Sociale Studies bij Fontys. Daarbij is hij voorzitter van de studentenfractie van de medezeggenschapsraad, bedrijfsleider bij een all you can eat-restaurant en vrijwilliger/jongerencoach bij R-Newt in Tilburg. En alsof dat nog niet genoeg is: voorzitter van de Stichting Star, die ontwikkelingshulp biedt aan kinderen en jongeren.

“Ik wil me graag sterk maken voor de jongeren in onze mooie gemeente. Ik wil graag hun vertegenwoordiger en stem zijn binnen Sociaal Progressief Oirschot en binnen de gemeente.”

Piet Blankers

8. Piet Blankers

Piet (31 jaar) is getrouwd, woont in Middelbeers en heeft een dochter. Hij is biologiedocent en leerlingcoördinator voor het Heerbeeck International College op het Heerbeeck college in Best. Piet is voormalig bestuurslid voetbalvereniging EDN’56 Haghorst, jeugdscheidsrechter Beerse Boys en vrijwilliger ViVaVakantiekamp.

Hij is lid van GroenLinks.

“Sociaal Progressief Oirschot moet zich sterk maken voor een groene en duurzame gemeente: stimuleren en subsidiëren van groene energie, integraal landbouwbeleid gericht op innovatie en behoud en ontwikkeling van natuur. Daarnaast gaan we voor realisatie van het Integraal Kind Centrum (=IKC) en de ontwikkeling van een veilige verkeersroute in en om De Beerzen.”

Elleke Schoenmakers

9. Elleke Schoenmakers

Elleke (38 jaar) woont met haar partner en 3 kinderen in Spoordonk. Ze werkt als beleidsadviseur in het sociale domein. In haar vrije tijd, maakt ze zich als voorzitter van het burgerinitiatief Hart van Spoordonk, sterk voor een ontmoetingscentrum in de kerk en een nieuwe gymzaal om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

“Onze partij staat voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en bouwt samen met inwoners én organisaties aan een veerkrachtige samenleving waar mensen voor elkaar klaar staan."

Mea de Laat

10. Mea de Laat

Mea (57 jaar) is gehuwd en heeft 3 kinderen. Zij is bij een gemeente werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein. Voor de PvdA neemt zij deel aan de raadswerkgroep Sociaal Domein.

Mea wil zich vooral inzetten voor diegenen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Bijvoorbeeld voor mensen die in armoede leven, ziek of eenzaam zijn. “Juist deze groepen hebben onze hulp nodig. Regels en loketten helpen dan niet, daarom moet de gemeente anders reageren op deze kwetsbare personen. Bijvoorbeeld door eropaf te gaan, samen te werken en maatwerk te leveren. Daar ga ik voor!”

Michel van Leeuwen

11. Michel van Leeuwen

12. Jozee Soetens

Jozee Soetens
Wilma van Heerebeek

13. Wilma van Heerebeek

14. Robert Kat

Robert Kat
Harrie van Hoof

15. Harrie van Hoof

16. Ruud Merks

Ruud Merks
Gerian Hoefs

17. Gerian Hoefs

18. Jacqueline van de Ven

Jacqueline van de Ven
Kees van Zantvoort

19. Kees van Zantvoort

20. Corné Lathouwers

Corné Lathouwers
Berdie Pasmans

21. Berdie Pasmans

22. Embrecht Broeders

Embrecht Broeders
Anita Reekers

23. Anita Reekers

24. Annemarie Huibers-Kessen

Annemarie Huibers-Kessen
Katrijn Daenen

25. Katrijn Daenen

26. Jasper van Rees

Jasper van Rees
Marco Kessen

27. Marco Kessen

28. Carine van Hinte

Carine van Hinte
Ad Aben

29. Ad Aben

30. Wim van den Oord

Wim van den Oord
Henk van Rees

31. Henk van Rees


Foto's van de kandidaten door Eric van Laarhoven


Bestuur SOCIAAL PROGRESSIEF OIRSCHOT

 • Henk van Rees - voorzitter
 • Kees van Zantvoort - penningmeester
 • Gerian Hoefs - secretaris
 • Robert Kat